Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning Bibliotek

Bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Bibliotekskataloger

Bibliotekets böcker och rapporter med tryckår 1991 och senare finns registrerade i bibliotekskatalogen. En hel del material med tryckår före 1991 finns också i katalogen. För äldre litteratur finns kortkataloger.

Sök i vår Bibliotekskatalog.

HaV:s bibliotek registrerar inte i Libris (de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog).

Specialsamlingar

Biblioteket har publikationer utgivna av Fiskeriverket om fiske (inklusive fiskeriförvaltning, fiskeribiologi, fiskeriteknik, fiskevård och fritidsfiske) och vattenbruk. Det finns också en samling av rapporter utgivna av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om fiske.

Fjärrlån och kopiering

Lån av böcker och rapporter är gratis och lånetiden är fyra veckor. Det är möjligt att låna om materialet om det inte är reserverat av annan låntagare. Vi lånar inte ut referenslitteratur och tidskrifter.

Vid beställning av tidskriftsartiklar och dylikt kopierar vi enligt följande prislista:
1-10 sidor gratis
11-20 sidor 40:-
21-30 sidor 50:-
31-40 sidor 60:-
och så vidare.

Adress och öppettider

Biblioteket är öppet måndag till torsdag: 09.00 - 16.00
Besöksadress: Gullbergs Strandgata 15
Postadress: Havs- och vattenmyndigheten, Biblioteket, Box 11930, 404 39 Göteborg

E-post: bibliotek@havochvatten.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning Bibliotek

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2017-10-27

Sidansvarig: Webbredaktionen