Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Digitalt först - Smartare miljöinformation

Smartare miljöinformation är ett regeringsuppdrag med syfte att det ska bli enklare att använda och förstå informationen som finns hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Om Smartare miljöinformation

Naturvårdsverket har fått uppdraget Digitalt först - Smartare miljöinformation av regeringen.

Regeringsuppdraget innebär att miljöinformation ska digitaliseras och göras tillgänglig. Syftet är att användningen av miljöinformation ska öka, och därmed bidra till att möta klimatutmaningar och nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Om Vatten & Hav

Inom uppdraget finns tre olika program; Vatten & Hav, Miljöskydd och Natur. Vi ansvarar för programmet Vatten & Hav som behandlar miljöinformation som rör vattenförekomster och hav.

Publicerad: 2017-12-14

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen