Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Digitalt först - Smartare miljöinformation

Smartare miljöinformation är ett regeringsuppdrag med syfte att det ska bli enklare att använda och förstå informationen som finns hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Smartare miljöinformation. Logotyp.

Om Smartare miljöinformation

Naturvårdsverket har fått uppdraget Digitalt först - Smartare miljöinformation av regeringen.

Regeringsuppdraget innebär att miljöinformation ska digitaliseras och göras tillgänglig. Syftet är att användningen av miljöinformation ska öka, och därmed bidra till att möta klimatutmaningar och nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Vi ansvarar för ett av tre programinriktingar

Inom uppdraget finns tre olika program; Vatten & Hav, Miljöskydd och Natur. Vi ansvarar för programmet Vatten & Hav som behandlar miljöinformation som rör vattenförekomster och hav.

Programstyrgrupp


Organisation

Kontaktperson

Havs- och vattenmyndigheten

Magnus Petzäll (ordförande)

Länsstyrelserna

Anton Halldén

Naturvårdsverket

Mark Marissink

Sveriges Geologiska Undersökning

Olof Taromi Sandström

Sveriges Kommuner och Landsting

Carl-Johan Bernelid

Sveriges Lantsbruksuniversitet

Richard Johnson

SMHI

Bernth Samuelsson

Vattenmyndigheterna

Niklas Holmgren


Planeringsforum


Organisation

Kontaktperson

Havs- och vattenmyndigheten

Niklas Ambervik (programledare)

Havs- och vattenmyndigheten

Hedvig Hernevik

SMHI

Josefina Algotsson

SMHI

Lena Eriksson Bram

Sveriges Geologiska Undersökning

Jennie Abelsson

Sveriges Geologiska Undersökning

Lovisa Zillén Snowball

Sveriges Kommuner och Landsting

Martin Kihlstrand

Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Ramberg

Sveriges Lantsbruksuniversitet

Lars Sonesten

Naturvårdsverket

Ulrika Domellöf Mattsson

Länsstyrelserna

Tobias Haag

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut