Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kustwiki – Information om kustvattenförekomster på Wikidata och Wikipedia

Inom program Vatten & Hav leder SMHI ett initiativ som syftar till att göra information om kustvattenförekomster tillgänglig på Wikidata och Wikipedia.

Målet för 2018 är att tillföra information till Wikidata om statusklassningen av Sveriges 654 kustvattenförekomster enligt Vattendirektivet. Typen och mängden av information kommer likna den som finns om kustvattenförekomsterna i VISS.

De möjligheter som öppnas med Wikidata är:

  • Informationen blir strukturerad, sökbar och visualiserbar på ett nytt sätt tack vare bland annat Wikidata query. Detta innebär att man kan söka och visualisera sina resultat i ett färdigt verktyg på nätet.
  • Informationen blir tillgänglig för en större publik, det vill säga de som ännu inte hittat till VISS, men som är bekant med Wikimedia-familjens plattformar (främst Wikidata).
  • Att man enkelt kan låta information om statusklassning ingå i faktarutor i Wikipedia-artiklar och därmed även förbättra miljöinformationen på Wikipedia.

Kontakt:

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut