Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kartläggning av informationsmängder och målgrupper

Vatten- och havprogrammet samverkar kring en övergripande kartläggning av den nationella miljöinformationen om vatten och hav.

Nu initierar vi arbetet med att synliggöra resultatet för interna och externa målgrupper. Parallellt med detta har även ett antal verksamhetsområden och målgrupper identifierats där förbättrad tillgång till miljöinformation skulle skapa stor nytta. Ett prioriterat område är informationsförsörjning inom samhällsplanering där vi inledningsvis fokuserar på vattenförsörjning, dagvatten, enskilda avlopp och havsplanering.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut