Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utkast till prövningsgrupper

Verksamheterna som omfattas av den nationella planen för omprövning av vattenkraft kommer att delas in i prövningsgrupper. Här presenteras förslag på hur dessa grupper kan se ut.

Förslag på indelning i prövningsgrupper

Lämna respons på förslaget

Vi vill poängtera att detta än så länge bara är ett förslag baserat på den metod som finns beskriven i förstudien. Vi vill gärna veta vad ni tycker om förslaget. Är det något som borde justeras och i så fall varför?

Mejla era synpunkter till gerd.lejdstrand@energimyndigheten.se senast den 21 november. Ange namnet på de prövningsgrupper som du vill lämna synpunkter på i ämnesraden. Ni kan även kontakta Gerd Lejdstrand för att få svar på frågor eller för att boka ett Skype-möte.

Prövningsgrupper

Verksamheterna som omfattas av den nationella planen ska indelas i prövningsgrupper. En prövningsgrupp omfattar verksamheter som bör prövas i ett gemensamt sammanhang utifrån miljö- och energimässiga samband. Syftet med grupperingarna är att uppnå önskat miljötillstånd och samtidigt minimera de negativa effekterna på energisystemet.

Den nationella planen ska också ange tidsmässig ordning för prövning av verksamheter.

Bilder som visar förslagen uppdelat per län

Nedan hittar du en karta för varje län. På kartorna är de föreslagna prövningsgruppernas ytor markerade.

Punkterna på kartan visar dammar (källa är SMHI:s dammregister).

Blekinge

Karta över prövningsområden Blekinge län.

Karta över prövningsområden Blekinge län.

Dalarna

Karta över prövningsområden Dalarnas län.

Karta över prövningsområden Dalarnas län.

Gotland

Karta över prövningsområden Gotlands län.

Karta över prövningsområden Gotlands län.

Gävleborg

Karta över prövningsområden Gävleborgs län.

Karta över prövningsområden Gävleborgs län.

Halland

Prövningsområden Hallands län.

Karta över prövningsområden Hallands län.

Jämtland

Prövningsområden Jämtlands län.

Karta över prövningsområden Jämtlands län.

Jönköping

Prövningsområden Jönköpings län.

Karta över prövningsområden Jönköpings län.

Kalmar

Prövningsområden Kalmar län.

Karta över prövningsområden Kalmar län.

Kronoberg

Prövningsområden Kronobergs län.

Karta över prövningsområden Kronobergs län.

Norrbotten

Prövningsområden Norrbottens län.

Karta över prövningsområden Norrbottens län.

Skåne

Prövningsområden Skåne län.

Karta över prövningsområden Skåne län.

Stockholm

Prövningsområden Stockholms län.

Karta över prövningsområden Stockholms län.

Södermanland

Prövningsområden Södermanlands län.

Karta över prövningsområden Södermanlands län.

Uppsala

Karta över prövningsområden Uppsala län.

Karta över prövningsområden Uppsala län.

Värmland

Karta över prövningsområden Värmlands län.

Karta över prövningsområden Värmlands län.

Västerbotten

Karta över prövningsområden Västerbottens län.

Karta över prövningsområden Västerbottens län.

Västernorrland

Karta över prövningsområden Västernorrlands län.

Karta över prövningsområden Västernorrlands län.

Västmanland

Karta över prövningsområden Västmanlands län.

Karta över prövningsområden Västmanlands län.

Västra Götaland

Karta över prövningsområden Västra Götalands län.

Karta över prövningsområden Västra Götalands län.

Örebro

Karta över prövningsområden Örebro län.

Karta över prövningsområden Örebro län.

Östergötland

Karta över prövningsområden Östergötlands län.

Karta över prövningsområden Östergötlands län.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut