Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Om Länsstyrelsen beslutar att en verksamhet ska ingå i nationella planen, går det beslutet att överklaga av verksamhetsutövaren?

Nej, om verksamhetsutövaren, som anmäler sig till nationella planen, uppfyller alla kriterier så ska man ingå.

När regeringen har beslutat om tidplanen för miljöprövningen, kommer länsstyrelsen att meddela verksamhetsutövaren när ansökan ska lämnas till mark- och miljödomstolen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut