Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Regeringsuppdraget

HaV genomför tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna regeringsuppdragen ”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”. Arbetet är en del av regeringens fleråriga satsning på Rent hav.

Uppdragens innhåll

Arbetet startade under 2018 med en utlysning som resulterade i 20 pilotområden med åtgärdssamordnare. Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.

Uppdragen innebär även att bygga upp en stödfunktion för att stödja lokalt åtgärdsarbete. Under 2019-2020 kommer utbildningar och möten erbjudas åtgärdssamordnarna. Dessa hittar du under nyheter.

Under 2019 genomförs en förstudie om läroplattform för att på sikt bygga upp ett långsiktig stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete.

Finansiering av lokalt åtgärdsarbetet hittar du via:

Projektgruppen

Anna Ek
010-698 60 48
anna.ek@havochvatten.se

Robert Almstrand
010-698 61 98
robert.almstrand@havochvatten.se

Josefin Hjort
010-698 60 82
josefin.hjort@havochvatten.se

Markus Hoffman
08-787 57 44
markus.hoffman@lrf.se

Ann Kristin Eriksson
036-15 50 78
annkristin.eriksson@jordbruksverket.se

Matilda Valman
010-223 86 26
matilda.valman@lansstyrelsen.se

Styrgruppen

Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten mats.svensson@havochvatten.se

Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket
else-marie.mejersjo@jordbruksverket.se

Regeringsuppdragen

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut