Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Övergödning Regeringsuppdrag

Pilotområden med åtgärdssamordnare

20 pilotområden i Sverige får närmare 36 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

karta över pilotområden

Klicka på bilden för förstora.

Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.

Åtgärdssamordnarna ska genom olika former av samarbeten stödja lokalt engagemang och försöka få fler åtgärder genomförda.

 

De 20 pilotområdena är:

Pilotområden med åtgärdssamordnare
PilotområdeNamn på projekt

Orust kommun

Samordnare för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust Kommun

Västerviks kommun

Åtgärdsområden i Västerviks kommun

Falkenbergs kommun

Samverkan ger framgång, utveckling av åtgärdssamordning för jordbruket i Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommuner

Norrtälje Naturvårdsstiftelse (NNS)

Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Kävlingeåns vattenråd

Vombsjöns tillrinningsområde

Saxån-Braåns vattenråd

Saxån - Braåns avrinningsområde

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Trelleborgs kommun/Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydvästra Skånes Vattenråds avrinningsområde

Dalslands miljö- och energiförbund

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån

Länsstyrelsen Västerbotten

Tavelån och Tavlefjärden - åtgärdsplanering och samverkan för god status

Länsstyrelsen Halland

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

Hushållningssällskapet Halland

Förbättrad vattenkvalitet inom kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Blackstaåns avrinningsområde

Enköpings kommun

Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Mälarens vattenvårdsförbund

Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning

Tidans vattenförbund med Hushållningssällskapet Skaraborg

Minskad övergödning i Tidan

Lantbrukarnas regionförbund sydost

Från strategi till åtgärd för minskad övergödning - Kalmarsund och Öland

Länsstyrelsen Östergötland

Vikobolandet, norra delarna av Söderköpings avrinningsområde, samt slättbygden söder om Roxen

Södertälje kommun

Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun

Länsstyrelsen Skåne

Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Övergödning Regeringsuppdrag