Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Regeringsuppdrag Östersjön

Övervakning av miljön i Hanöbukten

Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Regeringen uppdrog i maj till Havs- och vattenmyndigheten att i samråd med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och efter samråd med Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kemikalieinspektionen, Naturhistoriska riksmuseet och länsstyrelserna i Skåne län, Blekinge län och Kalmar län, utveckla och genomföra ett treårigt program för att övervaka miljön i Hanöbukten.

Syftet med uppdraget är att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskars hälsa.

Redovisning

Slutsatserna från uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 28 februari 2018.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Regeringsuppdrag Östersjön

Publicerad: 2014-09-11

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen