Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Östersjön

Rapportera dina observationer!

Om du har gjort några observationer i Hanöbukten så vill vi gärna ta del av dem. Du kan lämna dina observationer via formuläret nedan, vi ser gärna att du även bifogar bilder om sådana finns.

Din rapportering publiceras inte men blir viktigt arbetsmaterialet för vårt uppdrag. Din observation och dina uppgifter kan komma att vidarebefordras andra sakmyndigheter.

Rapporteringen har endast syftet att, för Havs- och vattenmyndigheten, synliggöra observationer i miljön som verkar vara utöver ett normaltillstånd. Myndigheten agerar inte direkt på dessa observationer och rekommenderar därför rapportören att kontakta lokala myndigheter (kommun, länsstyrelse) om det föreligger behov av akuta åtgärder.
Har annan instans kontaktats? *
Multiple selectionVilket påstående stämmer in på dig som rapporterar?
Multiple selectionUser information
Får vi kontakta dig för att få ytterligare information? *
Multiple selection


Godkänner du att Havs- och vattenmyndigheten vidarebefordrar din observation till andra sakmyndigheter? *


Godkänner du att dina kontaktuppgifter, om dessa fyllts i ovan, vidarebefordras till andra sakmyndigheter? *


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Östersjön

Publicerad: 2015-01-14
Uppdaterad: 2016-02-01

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen