Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Regeringsuppdrag Östersjön Åtgärdsprogram

Hanöbuktsuppdraget 2013

Läget för havsmiljön i Hanöbukten är allvarligt. Havs- och vattenmyndigheten fick i uppdrag 2013 av regeringen att samla kunskap om läget och föreslå hur samordnade insatser kan hjälpa miljön i Hanöbukten.

HaV vill ta ett helhetsgrepp och inte utesluta några synpunkter. Vi vill lyssna till alla som kan bidra. När vi fått en bättre bild av situationen behöver vi sätta in åtgärder som leder till en tydlig förbättring och mätbara resultat.

Om projektet

Projektet omfattade en förstudie och hearingfas, där problematik och symptom belystes, och följdes därefter av analysarbete, samt rapportering, för en första avstämning med miljödepartementet den 30 juni 2013.

Projektet gick därefter vidare med fortsatt analys, kompletterande undersökningar samt påbörjan på en åtgärdsplan och syntes som utgjorde stommen i utredningens slutrapportering till departementet den 31 oktober 2013.

Bild på Hanöbukten.

Regeringen har tilldelat Havs- och Vattenmyndigheten uppdraget att utreda problemen i Hanöbukten och ta fram åtgärdsförslag.

Tidplan för utredningen

Tidplan för utredning. Klicka på bilden för att se en större version.

Möten 2013

Hearing 1

Den 26 februari. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge och inblandade vattenvårdsförbund, samt forskare som arbetat med frågan och området samlades till en första hearing hos Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Se program och ta del av presentationerna från Hearing 1 här.

Hearing 2

Den 22 mars Åhusstrand hotell kl 12.30-16.30. Möte med kommunerna, fiskare, sportfiskare och andra näringsidkare för att  belysa situationen och observationer som gjorts. Se program och ta del av presentationerna från Hearing 2 här.

Hearing 3

Den 20 september Marint Centrum, Simrishamn, kl 13.00-16.00. Se program och ta del av presentationerna från Hearing här.

Redovisningar

Havs- och vattenmyndigheten redogjorde genom delrapporteringen i juni för de åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med problemen i Hanöbukten. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet den 28 juni 2013. Läs rapporten härPDF.

I oktober 2013 lämnade HaV ifrån sig slutrapporten för regeringsuppdraget. Myndigheten redovisade en analys av läget tillsammans med en plan för hur man avser att arbeta vidare med frågan inom relevanta åtgärdsprogram. Läs slutrapporten härPDF.

HaV:s presentation vid presskonferensen i samband med slutrapporteringen på Miljödepartementet 2013-10-29.PDF

Inom ramen för utredningen genomfördes undersökningar av växt- och djurplankton i Hanöbukten under juni-november 2013. Rapporten finner du härPDF.

Läs även om Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA:s) provtagning och de fortsatta hälsoproblemen bland Hanöbuktens torsk.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Regeringsuppdrag Östersjön Åtgärdsprogram

Publicerad: 2015-01-14
Uppdaterad: 2016-02-01

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen