Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning Regeringsuppdrag

HaV värd för ASC 2019 – the marine science event of the year

Hösten 2019 är HaV värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangeras den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Vy över Göteborgs hamninlopp

Foto: Creative Commons CC0

Varje år välkomnar ICES representanter för forskning, politik och civilsamhället från hela världen till en konferens för att prata om forskning och utveckling. HaV har fått uppdraget från Regeringskansliet att genomföra Sveriges värdskap för Internationella havsforskningsrådets, ICES, årliga vetenskapskonferens i september 2019.

Syftet med ASC är att samla representanter för forskning, politik och civilsamhälle inom det marina området för att se över pågående forskning, presentera innovationer, identifiera behov och skapa tvärsektoriella utbyten och nätverk.

ICES

ICES är en mellanstatlig organisation som arbetar för att öka vetenskaplig kunskap om den marina miljön. Varje år arrangerar ICES en årlig vetenskaplig konferens som de 20 medlemsländerna turas om att stå värd för. 2019 har turen kommit till Sverige och till HaV.

HaV arrangerar konferensen tätt tillsammans med ICES och cirka 700-800 deltagare förväntas komma från olika länder. ICES står för planeringen av det vetenskapliga programmet och HaV ansvarar för lokaler, sidovent, välkomstmingel etcetera.

Arrangera sidoevent

På konferensen finns möjlighet att arrangera så kallade sidoevent. Ett sidoevent är något som arrangeras vid sidan av konferensen – det kan vara en kvällsaktivitet eller något möte om ett specifikt ämne. En chans att dra uppmärksamheten till något specifikt ämne eller område.

ASC är ett bra tillfälle att träffa internationella kollegor och utbyta erfarenheter. Har du idéer och vill arrangera något, hör av dig till oss!

Läs mer om ICES
Läs mer om 2018 års konferens

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning Regeringsuppdrag