Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS utlysning Hållbara ekosystem, Sustainable ecosystems (2015-2017)

Projekten syftar till att ta fram kunskap om Östersjön som har hög vetenskaplig klass och är relevant för samhället. BONUS strävar efter stora tvärvetenskapliga projekt där marina, maritima, ekonomisk och samhällsforskning tar helhetsgrepp och adresserar de stora utmaningarna som Östersjöregionen står inför.

Projekten adresserar följande Key themes

  • 2.3 Integrated approaches to coastal management
  • 3.1 Enhanced, holistic cross-sector maritime risk analysis and management, including effects of new technologies, human factor, climate change effects in open water and in ice, and interaction with onshore activities
  • 3.2 Assessing the effects of air and water pollution and introduction of energy (including noise) by shipping activities on the marine environment and integrated water management in harbours
  • 4.1 Governance structures, policy performance and policy instruments
  • 4.2  Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being
  • 4.3 Maritime spatial planning from local to Baltic Sea region scale

BALTCOAST

A systems approach framework for coastal research and management in the Baltic

Project coordinator: Gerald Schernewski, Leibniz Institute for Baltic Sea Research

BALTICAPP

Wellbeing from the Baltic Sea – applications combining natural science and economics

Project coordinator: Kari Hyytiäinen, University of Helsinki

BALTSPACE

Towards sustainable governance of Baltic marine space

Project coordinator: Michael Gilek, Södertörn University

GO4BALTIC

Coherent policies and governance of the Baltic Sea ecosystems

Project coordinator: Berit Hasler, Aarhus University

GOHERR

Integrated governance of Baltic herring and salmon stocks involving stakeholders

Project coordinator: Sakari Kuikka, University of Helsinki

MIRACLE

Mediating integrated actions for sustainable ecosystem services in a changing climate

Project coordinator: Karin Tonderski, Linköping University

SHEBA

Sustainable shipping and environment in the Baltic Sea

Project coordinator: Jana Moldanova, IVL, Swedish Environmental Research Institute

STORMWINDS

Strategic and operational risk management for wintertime maritime transportation system

Project coordinator: Pentti Kujala, Aalto University

Mer information

Läs mer om projekten på BONUS hemsida.

Mer beskrivande om projekten hittar du i BONUS in Brief Maj 2015, sid 4-7.

Mer information om forskningssatsningar inom BONUS:

BONUS strategiska forskningsagenda 2011-2017

Resultat från tidigare projekt inom BONUS+ (2009-2011).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut