Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning

Projekt inom JPI Oceans utlysning Ekologiska aspekter av mikroplast i havet

Fyra forskningsprojekt har fått finansiering från tio länder för att undersöka ekologiska aspekter av mikroplast i havet.

Projekten syftar till att validera och harmonisera mätmetoder, förbättra
kapaciteten att identifiera och kvantifiera mikroplast-partiklar, samt
öka förståelsen av de ekotoxikologiska effekterna av plastpartiklar på
marina organismer och system. I alla projekt finns svenska forskare med.

BASEMAN - Definiera basvärden och standarder för analyser av mikroplast i europeiska vatten

EPHEMARE - Ekotoxikologiska effekter av mikroplast i marina ekosystem

PLASTOX - Direkta och indirekta ekotoxikologiska effekterna av mikroplast på marina organismer

VÄDER-MIC - Hur nedbrytning av mikroplast ändrar dess transport, öde och toxicitet i den marina miljön

Projekten förväntas att starta i slutet av 2015 eller i början av 2016. En gemensam workshop för alla projekt kommer att organiseras under våren 2016 i Madrid.

Läs mer på JPI Oceans websida.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning

Publicerad: 2015-10-07

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen