Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Dialog om vattenkraft och miljö 2016

Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020. Samtidigt har vi som mål att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter liksom att värna och utveckla värdefulla kulturmiljöer.

Hur uppnår vi alla målen? HaV har i uppdrag från regeringen att samla myndigheter och intressenter för att försöka nå samsyn kring hur målen ska kunna nås. Arbetet år 2016 sammanfattas på denna sida.

Beskrivning av dialogprocessen och resultaten från dialogen år 2016 finns nu i följande rapport.

Material från dialogmötet i Tällberg den 7 december 2016

Inbjudan och programPDF

DeltagarlistaPDF

Utkast till underlagsrapportPDF

Presentationer

Energiforskning bedöming och prioritering FOUPDF

Energiföretagen helhetssynPDF

HaV inledningPDF

HaV summeringPDF

Kammarkollegiet rättsligt genomförandePDF

Lst Dalarna DalälvsprojektetPDF

Lst Örebro vattenverksamhet tillsyn och dialogPDF

RAÄ metod för känslighetsbedömningPDF

STEM InledningPDF

STEM mfl reglerrapportenPDF

SVAF Dialog i tillsynPDF

Uniper prioriteringPDF

Vattenfall fondlösningPDF

Vattenfall pritoriteringPDF

Vattenmyndigheterna KMV-arbetePDF

Älvräddarnas inspel reglerkraftPDF

Länkar till viktiga dokument

Nedan följer länkar till viktiga dokument som varit och är underlag i dialogen om vattenkraften.

Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft – En uppföljningPDF

Regleringsbrev

Strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter

Förslag till ändrade vattenrättsliga reglerPDF

Strategi för åtgärder i vattenkraftenPDF

Plattform Kulturhistorisk värdering och urvalPDF

Metod för prioritering av åtgärder i vattenkraften utifrån naturvårdssynpunktPDF

Förslag till prövning av vattenkraftproduktionPDF

Kulturmiljöer vid vattendragPDF

Vägledning för kraftigt modifierat vattenPDF

Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna PDF

Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemetPDF

Publicerad: 2016-10-21
Uppdaterad: 2018-02-14

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen