Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Dialog om vattenkraft och miljö 2015

Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020. Samtidigt har vi som mål att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter. Hur uppnår vi båda målen?

Dialogmöten 2015

Vi har sammanställt ett PM med de viktigaste resultaten från dialogmötena om vattenkraft och miljö år 2015. Det kommer också redovisas till regeringen.

Dialogprocessen har nu pågått i tre år och bland annat utmynnat i en nationell strategi för åtgärder i vattenkraften. I strategin underströks vikten av avrinningsområdesvisa åtgärdsstrategier.

Dialogen 2015 har fokuserat på åtgärder inom vissa avrinningsområden och metoder för väl avvägda prioriteringar av miljöåtgärder i vattenkraften.

Vi har genomfört tre regionala möten:

 • Torsdag den 26 november 2015 på Elite Park Hotell i Växjö
 • Tisdag den 8 december 2015 på Länsstyrelsen i Luleå
 • Onsdag den 9 december 2015 på Älvkarleby turist- och konferenshotell.

Med stöd av presentationer, minnesanteckningar och annat som framkommit under dialogen 2015 kommer vi sammanställa ett PM i början på år 2016. I detta kommer resultaten och de viktigaste slutsatserna från dialogen att redovisas.
 
Tack alla för värdefulla insatser i år!

 1. ProgramPDF
 2. Mål med dialogen och frågor till grupparbetenaPDF
 3. Metod för prioritering av energivärdenPDF
 4. Metod för prioritering av naturvärdenPDF
 5. Metod för prioritering av kulturvärdenPDF
 6. Kartskiss grupp 2PDF, kartskiss grupp 3PDF, kartskiss grupp 4PDF
 7. Deltagarlista VäxjöExcel
 8. Deltagarlista LuleåExcel
 9. Deltagarlista ÄlvkarlebyExcel

Mål kring vatten och energi

Vattenkraften är en förnybar energikälla som är av stor vikt för Sveriges basproduktion av el och också en viktig del i utvecklingen av Sveriges framtida energisystem. Svensk energipolitik bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Sedan början av 2009 finns ett EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). I direktivet ställs bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 procent förnybar energi till år 2020.

Uppdrag att samla till dialog

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att samla berörda intressenter till dialog med syfte att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.

Uppdraget har inneburit ett steg framåt när det gäller kommunikationen och kunskapsutbyte mellan olika myndigheter. Dialogen har även lagt grund för en mer saklig och kompetensbaserad debatt gällande vattenkraftens för- och nackdelar för miljön.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Publicerad: 2015-10-13
Uppdaterad: 2015-12-14

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen