Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft Vindkraft

Dialog om vattenkraft och miljö 2012

Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnyelsebar år 2020. Samtidigt har vi mål om att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter. Hur uppnår vi båda målen?

Vattenkraften är en förnybar energikälla som är av stor vikt för Sveriges basproduktion av el och också en viktig del i utvecklingen av Sveriges framtida energisystem. Svensk energipolitik bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Sedan början av 2009 finns ett EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). I direktivet ställs bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 procent förnybar energi till år 2020.

Uppdrag att samla till dialog

Regeringen har gett oss i uppdrag att i samla berörda intressenter till dialog med syfte att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.

Uppdraget har inneburit ett steg framåt när det gäller kommunikationen och kunskapsutbyte mellan olika myndigheter. Dialogen har även lagt grund för en mer saklig och kompetensbaserad debatt gällande vattenkraftens för- och nackdelar för miljön.

Redovisning

Rapporten "Dialog om vattenkraft och miljö - en redovisning av utfört regeringsuppdrag" och dess bilagor utgör vår samlade redovisning.

Uppdraget har utförts i samråd med Energimyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen och redovisats till Miljödepartementet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft Vindkraft

Publicerad: 2014-02-12

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen