Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Här hittar du definitioner av god miljöstatus, faktablad,
bedömningsstrategier och underlagsrapporter för inledande bedömningen 2018.

Definitioner av god miljöstatus

Här finns de närmare preciseringar som ska följas enligt EU:s kommissionsbeslut om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus.

Kommissionens beslut (EU) 2017/848 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatusPDF

Mer information om kommande förslag till ny bilaga 2 till föreskrifterna HVMFS 2012:18 kommer att finnas från mitten av december.

Faktablad

Här finns per deskriptor och kriterium en närmare beskrivning och information om hur bedömningen av miljöstatus har gjorts.

Biologisk mångfald (D1)

I tabellen finns faktablad om biologisk mångfald.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D1C2

Täthet av nyckelart av fisk i kustvatten – abundans av stor torsk (över 40 cm) på VästkustenPDF

Nordsjön

D1C2

Förekomst av nyckelart av fisk i kustvattenPDF

Östersjön

D1C3, D4C3

Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvattenPDF

Östersjön

D1C3, D4C3

Andel stor bottenlevande fisk (LFI) i Västerhavets fjord- och skärgårdsområdenPDF

Nordsjön

D1C2

Förekomst av häckande sjöfåglarPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C2

Förekomst av övervintrande fåglarPDF

Östersjön

D1C2

Nationellt artfaktablad för gråsäl (Halichoerus grypus): Trend och abundansPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C4

Nationellt artfaktablad för gråsäl (Halichoerus grypus): UtbredningPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C3

Dräktighetsfrekvens hos gråsäl (Halichoerus grypus)PDF

Nordsjön/Östersjön

D1C3

Gråsäl (Halichoerus grypus) Näringsmässig statusPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C2

Artfaktablad för knubbsäl (Phoca vitulina): Abundans och trenderPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C4

Artfaktablad för knubbsäl (Phoca vitulina): UtbredningPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C2

Nationellt artfaktablad för vikaresäl (Phoca hispida): Trend och abundansPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C4

Nationellt artfaktablad för vikaresäl (Phoca hispida): UtbredningPDF

Nordsjön/Östersjön

D1C5

Potentiellt rekryteringshabitat för kustfisk i ÖstersjönPDF

Östersjön

D1C6, D4C3

Djurplanktonindikator för statusklassning i Östersjön: Djurplanktons storlek och mängdPDF

Östersjön

Främmande arter (D2)

I tabellen finns faktablad om främmande arter.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D2C1

Trender för introduktioner av nya främmande arterPDF

Nordsjön/Östersjön

Fisk och skaldjur (D3)

Faktablad kommer.

I tabellen finns faktablad om fisk och skaldjur.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde
Marina näringsvävar (D4)

I tabellen finns faktablad om marina näringsvävar.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D4C2

Förekomst av viktiga funktionella grupper av fisk i kustvattenPDF

Östersjön

D4C2

Andel stor fisk (LFI) i pelagiala utsjön i ÖstersjönPDF

Östersjön

Övergödning (D5)

Faktablad kommer.

I tabellen finns faktablad om övergödning .

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde
Farliga ämnen (D8, D9)

I tabellen finns faktablad om farliga ämnen.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D08C2

Effektbaserad miljöövervakning av organiska tennföreningarPDF

Nordsjön/Östersjön

D08C2

Effekter av farliga ämnen: undersökning av missbildade embryon av vitmärlaPDF

Östersjön

D08C2

Indikator för äggskalstjocklek havsörnPDF

Nordsjön/Östersjön

Marint skräp (D10)

I tabellen finns faktablad om marint skräp.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D10C1

Marint skräpPDF

Nordsjön/Östersjön

 

Undervattensbuller (D11)

I tabellen finns faktablad om undervattensbuller

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D11C1
D11C2

Underlagsrapport för kontinuerligt lågfrekvent buller respektive impulsivt buller, för inledande bedömningen enligt havsmiljödirektivetPDF

Nordsjön/Östersjön

 

Bedömningsstrategier

Här beskrivs för vissa områden metod och angreppssätt gör bedömning av miljöstatus.

I tabellen finns bedömningsstrategier för den inledande bedömningen.

Deskriptor

Namn

D1

FåglarPDF

D6

Bentiska habitat (D1 & D6)

D1

Bentiska habitat (D1 & D6)

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-12-06

Sidansvarig: Webbredaktionen