Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Här hittar du definitioner av god miljöstatus, faktablad,
bedömningsstrategier och underlagsrapporter för inledande bedömningen 2018.

Samråd 2018

Remissen av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018 har börjat och pågår fram till 13 april 2018.

Definitioner av god miljöstatus

Här finns de närmare preciseringar som ska följas enligt EU:s kommissionsbeslut om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus.

Kommissionens beslut (EU) 2017/848 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatusPDF

Information om kommande förslag till ny bilaga 2 till föreskrifterna HVMFS 2012:18.

God miljöstatus i svenska vatten PDF

Faktablad

Här finns per deskriptor och kriterium en närmare beskrivning och information om hur bedömningen av miljöstatus har gjorts.

Biologisk mångfald (D1)

I tabellen finns faktablad om biologisk mångfald.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D1C2

Täthet av nyckelart av fisk i kustvatten – abundans av stor torsk (över 40 cm) på VästkustenPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön

D1C2

Förekomst av nyckelart av fisk i kustvattenPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Östersjön

D1C3, D4C3

Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvattenPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Östersjön

D1C3, D4C3

Andel stor bottenlevande fisk (LFI) i Västerhavets fjord- och skärgårdsområdenPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön

D1C2

Förekomst av häckande sjöfåglarPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C2

Förekomst av övervintrande fåglarPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Östersjön

D1C2

Nationellt artfaktablad för gråsäl (Halichoerus grypus): Trend och abundansPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C4

Nationellt artfaktablad för gråsäl (Halichoerus grypus): UtbredningPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C3

Dräktighetsfrekvens hos gråsäl (Halichoerus grypus)PDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C3

Gråsäl (Halichoerus grypus) Näringsmässig statusPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C2

Artfaktablad för knubbsäl (Phoca vitulina): Abundans och trenderPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C4

Artfaktablad för knubbsäl (Phoca vitulina): UtbredningPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C2

Nationellt artfaktablad för vikaresäl (Phoca hispida): Trend och abundansPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C4

Nationellt artfaktablad för vikaresäl (Phoca hispida): UtbredningPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D1C5

Potentiellt rekryteringshabitat för kustfisk i ÖstersjönPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Östersjön

D1C6, D4C3

Djurplanktonindikator för statusklassning i Östersjön: Djurplanktons storlek och mängdPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Östersjön

Främmande arter (D2)

I tabellen finns faktablad om främmande arter.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D2C1

Trender för introduktioner av nya främmande arterPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

Fisk och skaldjur (D3)

I tabellen finns faktablad om fisk och skaldjur.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D3C1,

D3C2

Faktablad för indikatorerna fiskeridödlighet (D3C1) och lekbiomassa (D3C2)PDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

Marina näringsvävar (D4)

I tabellen finns faktablad om marina näringsvävar.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D4C2

Förekomst av viktiga funktionella grupper av fisk i kustvattenPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Östersjön

D4C2

Andel stor fisk (LFI) i pelagiala utsjön i ÖstersjönPDF

Faktablad som Word-dokumentWord

Östersjön

Övergödning (D5)

I tabellen finns faktablad om marina näringsvävar.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D5C1

NäringsämnenPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön / Östersjön

D5C2

Klorofyll-aPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön / Östersjön

D5C3

Skadlig algblomningPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön / Östersjön

D5C4

Siktdjup (transparens) i vattenpelarenPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön / Östersjön

D5C5

Löst syre i bottenvattnetPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön / Östersjön

D5C7

MakrofytsamhällenPDF

Faktablad som Word-dokumentWord

Nordsjön / Östersjön

D5C8

Makrofauna mjukbottenPDF

Faktablad som Word-dokumentWord

Nordsjön / Östersjön

Farliga ämnen (D8, D9)

I tabellen finns faktablad om farliga ämnen.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D08C1

Bedömning av farliga ämnen i sediment och biotaPDF

Nordsjön/Östersjön

D08C2

Effektbaserad miljöövervakning av organiska tennföreningarPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

D08C2

Effekter av farliga ämnen: undersökning av missbildade embryon av vitmärlaPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Östersjön

D08C2

Indikator för äggskalstjocklek havsörnPDF

Nordsjön/Östersjön

Marint skräp (D10)

I tabellen finns faktablad om marint skräp.

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde

D10C1

Marint skräpPDF

Faktabladet som Word-dokumentWord

Nordsjön/Östersjön

Undervattensbuller (D11)

I tabellen finns faktablad om undervattensbuller

Kriterier

Faktablad

Förvaltningsområde
 

Bedömningsstrategier

Här beskrivs för vissa områden metod och angreppssätt gör bedömning av miljöstatus.

I tabellen finns bedömningsstrategier för den inledande bedömningen.

Deskriptor

Namn

D1

FåglarPDF

Läs som Word-dokumentWord

D6

Bentiska habitat (D1 & D6)PDF

Läs som Word-dokumentWord

D1

Marina däggdjur (sälar och tumlare)PDF

Läs som Word-dokumentWord

D4

Näringsvävar, Food WebsPDF

Läs som Word-dokumentWord

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2018-03-23

Sidansvarig: Webbredaktionen