Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lämna förslag på nya åtgärder

Nu finns det möjlighet att bidra till Havs- och vattenmyndigheten arbete med att identifiera nya åtgärder som kan ingå i det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Du kan lämna förslag på nya åtgärder genom att fylla i webbformuläret där du bland annat sammanfattande beskriver åtgärden och ger kort bakgrundsinformation. Vi återkommer vid behov med kompletterande frågor.

Det kommer vara möjligt att lämna åtgärdsförslag via webbformuläret till och med den 30 november 2019.

Genom att skicka in ditt förslag godkänner du att Havs- och vattenmyndigheten hanterar dina personuppgifter. Läs mer om HaV:s hantering av personuppgifter.

Inom Helcom pågår också arbete med att identifiera nya regionala åtgärder i för uppdatering av den regionala aktionsplanen Baltic Sea Action Plan (BSAP). Lämna åtgärdsförslag till Helcom (så kallad synopses).

Jag har skickat in ett åtgärdsförslag - vad händer nu?

De inkomna förslagen bidrar till HaV:s arbete med att identifiera möjliga nya åtgärder som skulle kunna ingå i åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Alla förslag till åtgärder kommer granskas och bedömas utifrån ett antal urvalskriterier, detta för att gallra ut möjliga åtgärder som kan ingå i åtgärdsprogrammet. Kriterierna utgår exempelvis från vilken betydande belastning som åtgärden riktas mot, teknisk genomförbarhet och kostnadseffektivitet.

Samråd av Havs- och vattenmyndighetens samlade förslag till åtgärdsprogram genomförs under november 2020 - april 2021.

Lämna förslag på en ny åtgärd

Uppgiftslämnare/förslagsställare * (obligatorisk)
Uppgiftslämnare/förslagsställare

300

Max 250 ord
Mot vilka verksamheter eller mänsklig påverkan riktas åtgärden? (Du kan fylla i flera alternativ) * (obligatorisk)
Mot vilka verksamheter eller mänsklig påverkan riktas åtgärden? (Du kan fylla i flera alternativ)


Vilken eller vilka belastningar hanterar åtgärden? (Du kan fylla i flera alternativ) * (obligatorisk)
Vilken eller vilka belastningar hanterar åtgärden? (Du kan fylla i flera alternativ)

För vilket geografiskt område ska åtgärden gälla? * (obligatorisk)
För vilket geografiskt område ska åtgärden gälla?


Fyll i fältet om det är möjligt att beräkna

(*) obligatorisk uppgift
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut