Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Välkommen till en forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Havsmiljöinstitutet bjuder in dig som forskar eller arbetar inom förvaltning till en tvådagarskonferens om åtgärder för havsmiljön.

Under två dagar ges forskare möjlighet att presentera förslag till åtgärder kan förbättra tillståndet för havsmiljön. Syftet med konferensen är dessutom att låta forskning och förvaltning mötas för att diskutera nya åtgärder i samband med att HaV uppdaterar åtgärdsprogrammet för havsmiljön (enligt havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv).

Anmäl dig här till konferensen!

Program

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

Konferensens programpunkter uppdelat per dag.
Onsdag 11 december kl.10-18Torsdag 12 december kl.09-17

Välkomna! Det här är åtgärdsprogrammet

Åtgärdspresentationer: Farliga och övergödande ämnen

Åtgärdspresentationer: Biologisk mångfald*

Parallella diskussionssessioner: Åtgärder mot farliga och övergödande ämnen

Parallella diskussionssessioner: Åtgärder för biologisk mångfald

Åtgärdspresentationer: Marint skräp

Åtgärdspresentationer: Påverkan på havsbotten och grunda vikar

Parallella diskussionssessioner: Åtgärder mot marint skräp

Parallella diskussionssessioner: åtgärder mot påverkan på havsbotten och grunda vikar

Åtgärdspresentationer: Undervattensbuller


Parallella diskussionssessioner: Åtgärder mot undervattensbuller 

*Kan inkludera åtgärder kopplat till biologisk mångfald, främmande arter, fisk och fiske, marina näringsvävar etcetera.

Ett detaljerat program kommer presenteras inför konferensen.

Vill du, baserat på din forskning, presentera ett förslag till åtgärd vid konferensen?

Du som forskare bjuds in att anmäla intresse att hålla presentation om ett åtgärdsförslag vid konferensen.

Detta gör du genom att fylla i webbformuläret om åtgärdsförslag senast den 14 november.

Åtgärdsförslagen bör främst vara nationellt riktade (åtgärdsprogrammet för havsmiljön), men även regional applicering kan diskuteras (Östersjön/Helcom, Nordjön/Ospar).

Viktigt att notera: Det är möjligt att lämna åtgärdsförslag via webbformuläret till den 30 november 2019, men vill du presentera åtgärdsförslaget vid konferensen behöver du skicka in ditt förslag senast den 14 november.

VAR: Göteborg, Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20A.

NÄR: 11 – 12 december 2019

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs. Vi bjuder på fika och lunch, kostnader för resa och logi bekostas inte av arrangören.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 november.

Antal deltagare är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Det kommer finnas möjlighet att följa presentationerna online.

FRÅGOR?

Kontakt på Havs- och vattenmyndigheten

Helena Strand, enheten för havsmiljöförvaltning

helena.strand@havochvatten.se

010-698 63 13

Kontakt på Havsmiljöinstitutet

Lovisa Ganslandt

lovisa.ganslandt@gu.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut