Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Vattenförvaltning

Hur jobbar vi med ekosystemtjänster?

Vi arbetar för att skapa en hållbar förvaltning så att vi får levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Detta innefattar en hållbar förvaltning av ekosystemtjänster från hav, sjöar och vattendrag, och detta arbete vägleds av nationella strategier och miljömål.

Våra mål

HaV har i sin strategiska plan satt följande mål:

  • Mål till 2020 - Vi bidrar till att värdet av ekosystemtjänster integreras i miljömålsarbetet och i myndighetens beslut.
  • Vårt arbete med vatten-, havs- och fiskeförvaltning säkerställer väsentliga ekosystemtjänster till stöd för de maritima näringarna och genomförandet av den maritima strategins mål.
  • Vårt arbete med ekosystemtjänster kommer in på ett övergripande plan i miljömålsarbetet, vilket i sin tur bildar en ram för myndighetens arbete med fisk-, havs och vattenförvaltning.

Läs mer om våra mål på sidan för strategier och miljömål.

Vårt arbete

Arbetet med att synliggöra och värdera ekosystemtjänster är relevant för större delen av myndighetens verksamhetsområden. Det innebär bland annat arbete med

Arbetet innefattar även internationellt samarbete och forskningsfrågor, till exempel Östersjösamarbete inom Helcom:s HOLAS, Värdet av ekosystemtjänster och EU:s Esmeralda.

Kommunikationssatsning

Naturvårdsverket har uppdraget att koordinera och vägleda arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur, vilket relaterar till ekosystemtjänster, och har även fått i uppdrag att genomföra en satsning för att kommunicera kring ekosystemtjänster.

Vårt deltagande i kommunikationssatsningen har bland annat innefattat medverkan i forskningssatsningen Värdet av Ekosystemtjänster, samt rapporter med kartläggningar av ekosystemtjänster i hav, sjöar och vattendrag.

Rapporter

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Vattenförvaltning