Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Baslinje + 1 nautisk mil

Ny datamängd tillgänglig genom karttjänster och för nedladdning.

Baslinjen + 1 nautisk mil utgör underlag för avgränsningar för kustvattnet och därmed för kustvattenförekomsterna och kustvattentyperna.

Läs mer om datamängden här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut