Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Helcom, Ospar och övergödningstjänster övertagna av Naturvårdsverket

Ansvaret för såväl datamängder som karttjänster på ett antal datamängder har flyttats från Havs- och vattenmyndigheten till Naturvårdsverket.

Detta gäller karttjänsterna för datamängderna:
- Skyddade marina områden enligt HELCOM 
- Skyddade marina områden i Sverige enligt OSPAR
- Områden känsliga för fosfor
- Områden känsliga för kväve

Information om naturvårdsverkets nya karttjänster för dessa datamängder inklusive karttjänsternas nya adresser går att hitta i både Miljödataportalen och Geodataportalen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut