Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ny karttjänst för limniska ekoregioner

Sveriges indelning i limniska ekoregioner har funnits att nå via Naturvårdsverket men har nu övertagits av Havs- och vattenmyndigheten och nås via HaVs karttjänster

Sverige har delats upp i sju olika regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. De sju regionerna är indelade efter gränser mellan naturgeografiska regioner, högsta kustlinjen respektive 200 meter över havet.

Läs mer om karttjänsterna under Limniska ekoregioner på: https://www.havochvatten.se/geodata.html

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-08-30

Sidansvarig: Webbredaktionen