Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Riksintresse Yrkesfiske

Områden av riksintresse för yrkesfiske - geografiska data

områden av riksintresse för yrkesfisket. webbkarta.

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen.

Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §.

Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §.

Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan.

Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1).

Villkor

Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI. För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida

Kartadresser och nedladdning

Nya riksintressen - remissförslag ”Översyn av riksintresse Yrkesfiske, MB 3 kap. 5 §”, Dnr 2244-18


  • Visningtjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintresse-for-yrkesfiske/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintresse-for-yrkesfiske/ows

Gällande riksintressen

  • Visningtjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows
  • Nedladdning: Hamnar, hav, sjöar, vattendrag (Shape i SWEREF99 TM)
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Riksintresse Yrkesfiske