Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Gis Miljöövervakning

Miljöövervakningsstationer för sötvatten, kust och hav

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.

vattenkemi. webbkarta.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket driver det nationella miljöövervakningsprogrammet.

Havs- och vattenmyndigheten har sedan den 1 juli 2011 ansvaret för all miljöövervakning i vattenmiljön utom den som rör miljögifter, vilken Naturvårdsverket ansvarar för.

Tillsammans samordnar de båda myndigheterna den regionala miljöövervakningen, som i övrigt drivs av länsstyrelserna. Miljöövervakning är återkommande systematiskt upplagda undersökningar som visar miljötillståndet.

webbkarta. gråsäl

Villkor

Fri användning

Karttjänster och nedladdning

  • Visningstjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows
  • Nerladdning: Shape

Övrigt

Metadata enligt Inspire på svenska geodataportalen 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Gis Miljöövervakning