Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vårt sidoevenemang under FN:s havskonferens

I ett fullsatt mötesrum arrangerade HaV sidoevenemanget Can we achieve SDG 14 without looking upstream? På plats fanns bland andra Tysklands miljöminister, Kronprinsessan Victoria och Dr. Naoko Ishii från Global Environment Facility.

Mötesdeltagare

Foto: Ulrika Siira

Syftet med sidoevenemanget var att belysa och diskutera de utmaningar som idag hindrar en effektiv förvaltning av vattenflöden från källa till hav.

Kronprinsessan Victoria, som är rådgivare för Agenda 2030, närvarade under mötet och visade stort intresse för diskussionerna som ägde rum.

Hur uppnår vi hållbara hav?

Kustnationernas förvaltning och möjlighet till försörjning från havet påverkas i hög grad av aktiviteter som sker inåt land. Eftersom vattenflödena sträcker sig över landsgränser är de ekologiska, ekonomiska och sociala värdena beroende av samarbete mellan regioner och länder, både längs kust och inom land.

Cirkulär ekonomi och hållbar avfallshantering

Enligt Sveriges miljöminister Karolina Skog behövs tydliga riktlinjer och en global förvaltning för att uppnå hållbara blå ekonomier. Allmänheten måste också ställa om sitt konsumtionsmönster och anpassa sitt levnadssätt efter en cirkulär ekonomi där vi återanvänder i högre grad än nyproducerar. På så sätt blir det mindre avfall som till slut når havet.

Även Tysklands miljöminister, Barbara Hendricks, pekade på behovet av ändrade konsumtionsmönster. Hon uttryckte det som att det bästa avfallet är det som aldrig produceras. Barbara Hendricks tryckte också på att havet inte får användas som världens soptipp, och att det måste finnas en funktionell avfallshantering i alla länder.

Seychellernas minister för energi, klimat och miljö, Didier Dogley, höll med Karolina Skog om att en övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig för att minska mängden avfall i världen. Han menade också på att det behövs investeringar i infrastruktur för vatten och reningsverk på många håll i världen för att kunna bedriva jordbruk och turism på ett hållbart sätt som inte drabbar havet.

Daryl Vaz, minister för klimat, miljö och ekonomisk tillväxt på Jamaica, talade om att det är viktigt med samarbete och stöd från näringslivet och privata markägare för att få hållbara jordbruk, återplantering av skog och ekologisk turism.

Reflektioner från miljöorganisationer

Dr. Naoko Ishii, VD för Global Environment Facility (GEF) höll med om fördelarna med starkare global förvaltning och en cirkulär ekonomi, men betonade även vikten av samarbete med näringslivet för att kunna förändra produktions- och konsumtionsmönster. Hon såg också behovet av att upplysa om kopplingen mellan nedskräpning uppströms och konsekvenser i havsmiljön.

Carl Gustaf Lundin från International Union for the Conservation of Nature (IUCN) framhöll att det är viktigt att hitta lösningar för de värsta miljöproblemen vi bidrar till i vårt vardagliga liv. Han tog upp specifikt upp problemet med mikroplaster som sprids från land och ut i havet.

Torkil J. Clausen, Ordförande för Action Platform for Source to Sea Management, Stockholm International Water Institute, betonade vikten av att bryta stuprörstänket. Havets aktörer behöver engagera sig i vattenförvaltningen, till exempel genom engagemang i S2S-plattformen för källa till hav där olika aktörer kan föras samman för utbyte av erfarenheter kring lämpliga insatser.

Emma Nohrén, Miljöpartiet, förde in konsumtionsfrågor i diskussionen genom att betona vikten av att komma ihåg att havsmiljön blir en återspegling av vår livsstil.

Mr. Raj Mohabeers från Indian Ocean Commission (IOC) slutsats av mötets diskussioner är att vi måste ha plattformar för att överföra kunskap och teknologi mellan länder och då kan vi uppnå ett välmående och hållbart hav.

Rapport från evenemanget

Can we achieve SDG 14 without looking upstream?PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-06-09
Uppdaterad: 2017-07-04

Sidansvarig: Webbredaktionen