Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Nu inleds FN-konferensen för världens hav

Mellan 5 och 9 juni pågår Havskonferensen i New York som kommit till på initiativ av Sverige tillsammans med Fiji. HaV bidrar med bland annat analysunderlag och arrangerar ett sidoevenemang i samband med konferensen.

Skulptur av skräp

Marin nedskräpning är en högaktuell fråga som är med på konferensens agenda. Här står Ulrika Siira från HaV vid en skulptur byggd av skräp från stränder och hav. Konstnär: Angela Haseltine Pozzi. Foto: Annie Hermansson

Experter, makthavare och andra intressenter från hela världen samlas i FN-skrapan på Manhattan för att hitta lösningar på hur vi ska värna om världshaven på ett bättre sätt än idag. 8 000 personer beräknas delta under konferensen som är Sveriges största FN-initiativ sedan 1972.

Konferensen ordnas för att läget i världshaven är kritiskt. Det har blivit hög tid att värna mer om tjänsterna och tillgångarna som haven ger oss, samt den marina biologiska mångfalden. Många av problemen som haven tampas med, till exempel marint skräp och överfiske, är orsakade av mänskliga aktiviteter.

Vi har tagit fram nio analysunderlag som pekar på viktiga frågor att ta itu med för att skapa en hållbar havsmiljö. Analysunderlagen tar bland annat upp marin nedskräpning, försurning och hållbart fiske.

Sidoevenemang

150 sidoevenemang arrangeras under konferensveckan. Därtill en rad evenemang utanför FN:s lokaler. HaV genomför ett av Sveriges fyra sidoevenemang. Det handlar om ökat samarbete mellan nationer, från källa till hav, för att nå hållbarhetsmål 14. Vi kommer även att tala och medverka på ett flertal andra sidoevenemang.

Frivilliga åtaganden och partnerskapsdialoger

Fram till konferensens sista dag går det att registrera frivilliga åtaganden för en bättre havsmiljö. Sverige kommer att lansera flera konkreta åtgärder i linje med hållbarhetsmål 14. Sveriges tre huvudprioriteringar är att minska den marina nedskräpningen och plast i haven, hav och klimat samt hållbar blå ekonomi.

Under konferensveckan genomförs även sju stycken partnerskapsdialoger, bland annat kommer ämnen som marina föroreningar och hållbart fiske diskuteras. Därtill ska en mellanstatlig politisk deklaration att antas under konferensen.

– Inom HaV har ett stort antal medarbetare bidragit med underlag inför dessa dialoger. Vi har tagit fram material som nu på olika sätt används av Sverige, säger Ulrika Siira, en av våra medarbetare på plats i New York.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-06-05

Sidansvarig: Webbredaktionen