Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hör fyra ministrar om varför Havskonferensen är betydelsefull

Våra makthavare är överens om att haven är i fara och att effektiva åtgärder måste sättas in. Förhoppningsvis är Havskonferensen i New York ett startskott.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, talar om försurningen av haven och hur det påverkar det marina ekosystemen dramatiskt.

Karolina Skog, miljöminister, pekar på problemen med den växande mängden plast som flyter runt i haven. Eftersom naturen inte kan bryta ner plasten finfördelas den bara och når till slut mikrostorlek. Den kan då misstas för föda av marint levande djur och skada djuren direkt, men indirekt även människor. Karolina trycker på att vi måste arbeta förbyggande för att ingen plast ska komma ut i haven, samt hitta metoder för att samla upp plasten som redan finns där.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, fokuserar på hållbart fiske och påminner om att fisket är en livsviktig resurs för människor världen över.

Anna Johansson som är infrastrukturminister vill att Sverige ska ligga långt fram i utvecklingen när det gäller hållbar sjöfart, och arbeta för internationella regelverk som främjar det globalt.

Se hela filmen på regeringens hemsida.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-05-18

Sidansvarig: Webbredaktionen