Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsplanering Skyddade områden Internationellt arbete

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering och integrerad vattenförvaltning har identifierats som viktiga områden.

Vi har tagit en inledande kontakt med Sydafrikas miljöministerium om havsförvaltning. Bland annat har havsplanering och skyddade områden pekats ut som möjliga samarbetsområden. 

När det gäller integrerad vattenförvaltning har vi haft inledande diskussioner om samarbetsområden med Department of Water and Sanitation (DWS) som ansvarar för förvaltningen av sötvattenresurserna.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsplanering Skyddade områden Internationellt arbete