Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Vattenförvaltning Internationellt arbete

Samarbete med Ryssland

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Vi har två samarbeten, inom havsplanering och inom flodförvaltning. Verksamheten bedrivs inom ramen för de åtgärder som har beslutats för Rysslands nationella genomförande av HELCOMs Baltic Sea Action Plan.

Flodförvaltning

Vi stöder arbetet med en nationell förvaltningsplan för den vilda laxen i Luga River tillsammans med ett forskningsinstitut i St Petersburg. Bland annat genom årliga elfisken och drift av en smoltfälla för utvandrande laxungar. Vi har också stöttat kommunikationsinsatser i Ryssland för att öka kännedomen om det kritiska tillståndet i Luga River.

Havsplanering

Vi samarbetar också med Ryssland inom vårt arbete med havsplanering.
I vårt uppdrag från regeringen att ta fram förslag till havsplaner så ingår att vi ska samverka med våra grannländer.

Samarbetet handlar främst om att vi utbyter erfarenheter mellan ansvariga myndigheter kring havsplanering och miljöbedömning. Att
samarbeta på tjänstemannanivå gör det möjligt för oss att påverka utformning och inriktning av de ryska havsplanerna. Vi kan även hjälpa till att få med en högre grad av miljöhänsyn ur ett Östersjöperspektiv.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Vattenförvaltning Internationellt arbete