Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenförvaltning Internationellt arbete

Samarbete med Kina

Sverige deltar i styrgruppsmöten och samordnar svenska aktörer inom ramen för CEWP. Att vi medverkar gör det möjligt för ett ökat svenskt samarbete med Kina i vattenfrågor.

Vi har ett regeringsuppdrag att samordna och vara kontaktpunkt för de svenska insatserna inom vattenplattformen Chinese Europe Water Platform (CEWP), mellan EU och Kina. Den lanserades vid det sjätte World Water Forum i mars 2012 av EU och Kina. Plattformen syftar till att stärka dialogen inom olika policyfrågor samt forsknings- och näringslivssamarbete inom vattenområdet.

HaV har ansökt om EU-bidrag till ett projekt om energi och miljö i Kina. Det gäller ett fyraårigt samarbete.

Projektet handlar om:

  • att utnyttja vattenkraften i Kina på ett bättre sätt
  • att använda vattenkraften som balanskraft i ett energisystem som ställs om mot förnyelsebar energiproduktion
  • att anpassa befintlig vattenkraft och göra den mer miljövänlig
  • att bygga ett nätverk mellan EU och Kina.

Vi leder projektet och har fyra co-partners: The Stockholm Environment Institute (SEI), University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BUKO) Österrike, Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (BMLFUW) Österrike och Università degli Studi di Firenze (UNIFI), Italien.

Energimyndigheten, IVL och SIWI är med som associerade partners.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenförvaltning Internationellt arbete