Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Vattenförvaltning Vattenkraft Internationellt arbete

Samarbete med Brasilien

Vi har inlett samarbete med Brasilien inom bland annat havsplanering, havsförvaltning och vattenförvaltning.

Samarbetsområden med Brasilien

Havsplanering

Vi har inlett ett samarbete med Brasiliens miljöministerium inom områdena kust- och havsförvaltning. Havsplanering har särskilt pekats ut som ett viktigt samarbetsområde och framöver planeras workshops på området tillsammans med Departamento de Zonamento Terrotorial (DZT) som ligger under miljöministeriet. Våra övriga aktiviteter i Brasilien kommer att inriktas på miljöövervakning, datainsamling och marint skräp.

Vattenförvaltning

Vi har tagit en inledande kontakt med ANA, som är Brasiliens vattenmyndighet. Bland annat har vatteninformationssystem och samordning med miljödata med fokus på vatten identifierats som möjliga samarbetsområden. Vi kommer att utveckla samarbetet med ANA under året.

Biologisk mångfald i rinnande vatten

I Brasilien har vi sedan tidigare etablerat samarbeten med representanter på större vattenkraftsföretag. Vi har bland annat haft kontakt med Brasiliens största vattenkraftsföretag ITAIPU Binacional. Sveriges arbete med dialogen om vattenkraften, den nationella strategin för vattenkraftsutvecklingen och arbetet med bästa möjliga teknik har lyfts i dialoger med företrädare för de stora bolagen.

Vad är effekterna av samarbetet?

Samarbetet inom flodförvaltning och hållbar vattenkraft har utvecklats väl och genererat fördjupade kunskaper särskilt gällande ekologiska flöden, sedimenttransport, fiskpassager samt uppföljning av vattenkvalitet och fiskvandring. Vi har också skapat bättre förutsättningar för att stärka forskningssamverkan mellan Brasilien och Sverige med avseende på ekologiska anpassningar av vattenkraften.

Vad händer framöver?

Fokus de närmaste åren kommer vara på att inleda dialog och samarbete med relevanta aktörer på myndighets- och departementsnivå inom området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Vattenförvaltning Vattenkraft Internationellt arbete