Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Internationellt samarbete

Vi deltar på flera sätt i internationellt samarbete på global och regional nivå. Vi stödjer regeringskansliet i olika internationella konventioner, organisationer och processer.

FN:s havskonferens

Under 2017 äger FN:s havskonferens rum i New York. Det är ett unikt evenemang som Sverige och Fiji tagit initiativ till. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med kompetens och underlag.

Konventioner och organisationer

Vi stödjer regeringskansliet i olika regionala och globala konventioner, organisationer och processer, exempelvis

  1. Arktiska rådet
  2. Konventionen för biologisk mångfald (CBD)
  3. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

Samarbete med Sida

Vårt engagemang i utvecklingsfrågor bygger på regeringens policy för global utveckling och svensk utvecklingssamarbete. Vi samarbetar med Sida inom ramen för ett globalt program och med regionalt utvecklingsstöd i Asien/Oceanien och Afrika.

Bilateralt miljösamarbete

Vi har också bilateralt samarbete med strategiskt viktiga länder inom miljö- och klimatområdet, exempelvis

  1. Brasilien
  2. Kina
  3. Ryssland
  4. Sydafrika
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2017-04-28

Sidansvarig: Webbredaktionen