Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Internationellt samarbete

Vi deltar på flera sätt i internationellt samarbete på global och regional nivå. Vi stödjer regeringskansliet i olika internationella konventioner, organisationer och processer.

Agenda 2030 - en global hållbarhetsagenda

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Utöver miljömålen i Agendan ingår också flera mål som rör mänskliga rättigheter.

Utgångspunkt för vårt internationella arbete är:

  1. FN:s globala hållbarhetsmål
  2. Sveriges politik för global utveckling (PGU)
  3. Generationsmålet inom det svenska miljömålsarbetet

Konventioner och organisationer

Vi stödjer regeringskansliet i olika regionala och globala konventioner, organisationer och processer, exempelvis:

  1. Arktiska rådet
  2. Konventionen för biologisk mångfald (CBD)
  3. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

Samarbete med Sida

Vårt engagemang i utvecklingsfrågor bygger på regeringens policy för global utveckling och svensk utvecklingssamarbete. Vi samarbetar med Sida inom ramen för ett globalt program och med regionalt utvecklingsstöd i Asien/Oceanien och Afrika.

Bilateralt miljösamarbete

Vi har också bilateralt samarbete med strategiskt viktiga länder inom miljö- och klimatområdet, exempelvis

  1. Brasilien
  2. Kina
  3. Ryssland
  4. Sydafrika

FN:s havskonferens

I juni 2017 ägde FN:s havskonferens rum i New York. Det var ett unikt evenemang som Sverige och Fiji tog initiativ till. Havs- och vattenmyndigheten bidrog med kompetens, analysunderlag och ett eget sidoevenemang.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete