Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Internationellt samarbete

Vi deltar på flera sätt i internationellt samarbete på global och regional nivå. Vi stödjer regeringskansliet i olika internationella konventioner, organisationer och processer.

Agenda 2030 - en global hållbarhetsagenda

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Utöver miljömålen i Agendan ingår också flera mål som rör mänskliga rättigheter.

FN:s havskonferens

I juni 2017 ägde FN:s havskonferens rum i New York. Det var ett unikt evenemang som Sverige och Fiji tog initiativ till. Havs- och vattenmyndigheten bidrog med kompetens, analysunderlag och ett eget sidoevenemang.

Konventioner och organisationer

Vi stödjer regeringskansliet i olika regionala och globala konventioner, organisationer och processer, exempelvis

  1. Arktiska rådet
  2. Konventionen för biologisk mångfald (CBD)
  3. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

Samarbete med Sida

Vårt engagemang i utvecklingsfrågor bygger på regeringens policy för global utveckling och svensk utvecklingssamarbete. Vi samarbetar med Sida inom ramen för ett globalt program och med regionalt utvecklingsstöd i Asien/Oceanien och Afrika.

Bilateralt miljösamarbete

Vi har också bilateralt samarbete med strategiskt viktiga länder inom miljö- och klimatområdet, exempelvis

  1. Brasilien
  2. Kina
  3. Ryssland
  4. Sydafrika
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2017-07-03

Sidansvarig: Webbredaktionen