Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Konventioner till skydd för havs- och vattenmiljön

Vi jobbar med följande internationellt överenskomna konventioner som handlar om användningen av havs- och vattenmiljön.

Konventionerna har olika slags krav som Sverige åtar sig att följa när vi undertecknar konventionen. Dessa införs ofta i svensk lag och reglerar:

  1. hur och vad man får dumpa till havs
  2. skyddet av viktiga våtmarker
  3. hur vi ska hantera utsläpp
  4. skydd av valar
  5. hur vi skyddar gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd
  6. och mycket annat.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2016-10-07

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson