Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Internationellt arbete

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope pågår 2018-2019 och handlar om havsplanering i Östersjön. Projektet leds av HaV tillsammans med ansvariga myndigheter från EU-länderna runt Östersjön och Åland. Ytterligare partners är Helcom-sekretariatet, Vasab, Syke och Nordregio.

Logga panbalticscope

Havsplanering

Det är många som ska samsas om havet. Havsplanering är ett verktyg för att förvalta och utveckla haven långsiktigt, hur vi ska både använda och vårda haven. Havsplanering är också ett viktigt verktyg för att genomföra EU:s havspolitik. Planeringen ska bidra till blå tillväxt och stödja arbetet med att nå god miljöstatus. Ett mål med EU:s havsplaneringsdirektiv är att främja att ländernas havsplaner stämmer överens i de hav som är gemensamma för flera länder.

Hösten 2017 beviljade EU-kommission stöd från Havs- och fiskerifonden till ett nytt två-årigt havsplaneringsprojekt i Östersjön, Pan Baltic Scope.

Projektet ska bland annat fokusera på:

 • gemensamma planeringsfrågor som vi behandlar i ett nybildat planeringsforum.
 • utveckling av metoder för tillämpning av ekosystemansatsen, till exempel samlade miljöeffekter, strategiska miljöbedömningar, samhällsekonomisk analys.
 • frågor kring kopplingen land–hav.

Läs mer om projektet här!

Avslutningskonferens

Den 19-21 november arrangeras en avslutningskonferensen för Pan Baltic Scope i Riga. Konferensen kommer att fokusera på de resultat och nya metoder som kommit fram genom projektet. Verktyg, metoder och fallstudier som bidrar till bättre havsplaner för Östersjön kommer att presenteras under dagarna. Boka in i kalendern redan nu!

Läs mer om konferensen.

Injudan, en banner till konferens Pan Baltic Scope

Ämnen och arbetsgrupper i Pan Baltic Scope

Illustration över Pan Baltic Scope
 • Fallstudie Finland-Åland-Sverige
 • Planeringsforum
 • Uppföljning och utvärdering av havsplaner
 • Land-hav-koppling
 • Datautbyte
 • Kumulativ miljöpåverkan
 • Ekosystembaserad verktygslåda
 • Strategisk miljöbedömning
 • Grön infrastruktur
 • Ekonomisk och social analys
Logga pan baltic scope och EU.

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Internationellt arbete