Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Västra Persgrunden (V343)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Natur

Marina naturvärden
Bentos

Marina naturvärden Länsstyrelsen
Väst Persgrunden - Områden med kända höga naturvärden

Väst Kosterhavet
Okända naturvärden

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Oslofjorden - Skagen


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väderöarna Persgrunden - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta räka

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen