Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utsjöområde nordöst om Skagen (V331)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Försvar

Flygplats MSA
Säve

Flygplats MSA
Landvetter


Natur

Viktiga områden västkusten
Jyllands nordspets level 1

Jyllands nordspets level 2

Jyllands nordspets level 3

Marina naturvärden
Däggdjur, Bentos

Marina naturvärden Länsstyrelsen
Syd Bratten - Potentiellt höga naturvärden

Utsjön - Okända naturvärden

Stora Pölsan - Områden med kända höga naturvärden

Planerade skydd Länsstyrelsen
Vinga väster (Liten del)


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Skagen
Sträckan Skagen - Brofjorden
Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Skagen - Stora Bält
Sträckan Skagen - Trubaduren
Sträckan Fredrikshamn - Trubaduren
Sträckan Skagen - Marstrand

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Vinga Stora Pölsan Hätteberget Djupa rännan - MB 3 kap 5§
Fångstområde havskräfta torsk mfl bottenfiskar
Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kummelbank- MB 3 kap 5§
Fångstområde havskräfta torsk mfl bottenfiskar

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen