Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utsjöområde Falkenberg till Kungsbacka (V312)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresseanspråk enligt MB 3 kap 6§ Friluftsområde kust - Stora och Lilla Middelgrund, Rödebank, Fladen

Riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Rörlig friluftsliv

Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust

Försvar

Flygplats MSA
Säve

Flygplats MSA
Landvetter

Natur

Viktiga områden Västkusten
Fladen-Lilla Middelgrund level 3

Riksintresseanspråk natur MB 3 kap 6 § (mindre del)
St och L Middelgrund- Rödebanke - Fladen
Högproduktiva grundbottenområden i Kattegatt,fiskeribiologi.
Länsstyrelsens meddelande nr 1988:16, Beslut av Naturvårdsverket 7 februari 2000

Marina naturvärden
Däggdjur

Norra Hallands utsjö Länsstyrelsen

Marina naturvärden
Däggdjur, Bentos

Marina naturvärden Länsstyrelsen
Utsjön - Okända naturvärden

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik -
Sträckan Nidingen - Rivöfjorden
Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Skagen - Stora Bält

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Nord Väst Rön Nidingen - MB 3 kap 5§
Fångstområde havskräfta

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kummelbank- MB 3 kap 5§
Fångstområde havskräfta torsk mfl bottenfiskar

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Lilla Middelgrund Fladen -
3 kap 5§ Fångstområde havskräfta torsk mfl bottenfiskar

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väst Balgö Syd Nidingen - MB 3 kap 5§
Fångstområde havskräfta sill skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ost Lilla Middelgrund Varberg – MB 3 kap 5§ Fångstområde sill skarpsill havskräfta

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen