Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utposten Lysekil (V334)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Skagen & Lysekil

http://www.forsvarsmakten.se/


Natur

Viktiga områden västkusten
Jyllands nordspets level 2

Jyllands nordspets level 3

Marina naturvärden
Däggdjur, Bentos

Marina naturvärden Länsstyrelsen
Utpost Lysekil - Områden med kända höga naturvärden

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik - Sträckan Skagen - Brofjorden
Sträckan Oslofjorden - Öresund

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen