Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sydvästra Väderöarna (V340)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Rörligt friluftsliv

Riksintresse enligt MB 4 kap 3§ Obruten kust


Natur

Marina naturvärden
Däggdjur, Bentos

Marina naturvärden Länsstyrelsen
Väst Svaberg - Områden med kända höga naturvärden

Utsjön - Okända naturvärden

Planerade skydd Länsstyrelsen
SV Väderöarna


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Öresund

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väderöarna Persgrunden - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta räka

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väst Härmanö Sörgrundsberget Sotefjorden - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen