Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Svabergsgrunden (V339)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Rörligt friluftsliv
Riksintresse enligt MB 4 kap 3§ Obruten kust
Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Skagen & Lysekil

http://www.forsvarsmakten.se/


Natur

Planerat marint områdesskydd Länsstyrelsen - Svaberget

Viktiga områden västkusten
Jyllands nordspets level 2

Jyllands nordspets level 3

Marina naturvärden
Däggdjur, Bentos


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Brofjorden - Sträckan Brofjordens angöring – Råoljekajen, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väst Härmanö Sörgrundsberget Sotefjorden - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen