Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Stora Middelgrund (V302)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Energi
  • Natur

Särskild hänsyn

  • Natur

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresseanspråk enligt MB 3 kap 6§ Friluftsområde kust - Stora och Lilla Middelgrund, Rödebank, Fladen

Energi

Riksintresseanspråk vindbruk - Natura 2000 inom området - ObjID_2013 621

http://www.energimyndigheten.se/

Projekt - Stora Middelgrund

Försvar

Flygplats MSA
Ängelholm

Flygplats MSA
Halmstad

Lagring och utvinning av material

Intresseområde för utvinning av sand - Stora Middelgrund

Natur

Viktiga områden Västkusten

Stora Middelgrund level 3

Stora Middelgrund level 2


BSPA HELCOM
Stora Middelgrund och Röde bank

Natura2000
Stora Middelgrund och Röde bank

Riksintresseanspråk Naturvåde MB 3 kap 6 §
St och L Middelgrund- Rödebanke - Fladen
Högproduktiva grundbottenområden i Kattegatt,fiskeribiologi.

Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Syd Stora Middelgrund - MB 3 kap 5§
Lekområde torsk

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen