Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Skånska Kattegatt (V300)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresseanspråk enligt MB 3 kap 6§ Friluftsliv kust Kullaberg med kusten Höganäs-Helsingborg och Pålsjö skog

Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust

Energi

Riksintresseanspråk vindbruk- ObjID_2013 621

http://www.energimyndigheten.se/

Försvar

Flygplats MSA
Ängelholm

Flygplats MSA
Halmstad

Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Natur

Natura2000 - Nordvästra Skånes havsområde
SCI och SPA
ARTER Alfågel, Bergand, Bläsand, Dvärgmås, Ejder, Fiskgjuse, Fiskmås, Fisktärna, Gravand, Gräsand, Gråhakedopping, Gråsäl, Gråtrut, Havstrut, Kentsk tärna, Knipa, Knubbsäl, Knölsvan, Labb, Mellanskarv, Prutgås, Sillgrissla, Silltrut, Silvertärna, Sjöorre

Riksintresseanspråk naturvård 3 kap. 6 § MB
Hallands Väderö med omgivande hav
St och L Middelgrund- Rödebanke - Fladen
Högproduktiva grundbottenområden i Kattegatt,fiskeribiologi.

Planerat områdesskydd - Skånska Kattegatt

Marina naturvärden Västerhavet
Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos

Viktiga områden Västkusten

Stora Middelgrund level 3

Stora Middelgrund level 2

Norra Öresund level 3

Norra Öresund level 2


MPA
Grollegrund
Naturreservat MPA

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Subbeberget - Kullen
Sträckan Anholt - Svartgrund
Halmstad - Sträckan Halmstads angöring - Halmstads hamn med tillhörande ankringsområde
Öresund - Sträckan Kullen - Malmö redd, med tillhörande ankringsområde
Höganäs - Sträckan Höganäs angöring - Höganäs

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Syd Stora Middelgrund – MB 3 kap 5§
Lekområde torsk

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Knölhaken Kullen – MB 3 kap 5§
Lekområde torsk Fångstområde ål torsk mfl arter

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen