Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sjöövningsområde Känsö, Vanguardsgrund (V330)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust
Riksantikvarieämbetet värdeområde kust - Södra skärgården


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Känsö

Flygplats MSA
Säve

Flygplats MSA
Landvetter

http://www.forsvarsmakten.se/


Natur

Planerade skydd Länsstyrelsen
Vanguards grund
Vinga väster

Marina naturvärden Länsstyrelsen
Utsjö - Okända naturvärden

Viktiga områden västkusten
Jyllands nordspets level 3

Marina naturvärden
Däggdjur, Bentos


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Skagen - Trubaduren
Sträckan Fredrikshamn - Trubaduren
Göteborg - Sträckan Trubaduren - Skandiahamnen, med tillhörande ankringsområde

TSS förslag

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Vinga Stora Pölsan Hätteberget Djupa rännan - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta torsk mfl bottenfiskar

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Nord Väst Rön Nidingen - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kummelbank- MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta torsk mfl bottenfiskar

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen