Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sjöområde väst Tanum (V341)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Rörligt friluftsliv
Riksintresse enligt MB 4 kap 3§ Obruten kust


Natur

Däggdjur, Bentos (liten del i söder)


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Sträckan Strömstads angöring - Klövningarna

Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Oslofjorden - Skagen

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väderöarna Persgrunden - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta räka

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen