Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ringenäs skjutfält (V304)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Rörlig friluftsliv
Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust

Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan - Ringenäs skjutfält

Samrådsområde för höga objekt - Hinderfritt område kring skjutfältet Ringenäs

Flygplats MSA
Ängelholm

Flygplats MSA
Halmstad

Natur

Marina naturvärden Västerhavet
Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled -
Halmstad - Sträckan Halmstads angöring - Halmstads hamn, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen