Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Område mellan Bua och Laholmsbukten (V303)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Rörlig friluftsliv
Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust

Energi

-

Försvar

Flygplats MSA
Ängelholm

Flygplats MSA
Halmstad

Natur

Marina naturvärden Västerhavet
Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos

Viktiga områden Västkusten

Stora Middelgrund level 3

Stora Middelgrund level 2

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Subbeberget - Kullen
Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Skagen - Stora Bält
Falkenberg - Sträckan Falkenbergs angöring - Falkenbergs hamn, med tillhörande ankringsområde
Halmstad - Sträckan Halmstads angöring - Halmstads hamn, med tillhörande ankringsområde

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen