Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Omkring Morups bank (V306)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Försvar

Flygplats MSA
Ängelholm

Flygplats MSA
Halmstad

Natur

Marina naturvärden Västerhavet
Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos

Viktiga områden Västkusten
Stora Middelgrund level 3

Stora Middelgrund level 2

Analyser natur, separat dokument.

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Subbeberget - Kullen
Sträckan Oslofjorden - Öresund

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Morups Bank sydöver – MB 3 kap 5§
Lekområde torsk
Fångstområde havskräfta

Anspråk yrkesfiske.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen